Pakalpojumi

          Šobrīd uzņēmums piedāvā: apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, zāliena ierīkošanu,pļaušanu,ceļu un laukumu izbūvi, transporta pakalpojumi-kompaktiekrāvēja bobcat S175 un S530 pakalpojumi, beramkravu materiālu piegāde (melnzeme, smilts, šķembas), sniega tīrīšana ziemā.

          Realizācijas izmaksas veido daudzi faktori. Daudzi no tiem ir ar mainīgām izmaksām, jo ir atkarīgi no individuālās pieejas projektam saistībā ar atšķirībām starp vides esošajiem apstākļiem un vēlamo rezultātu.

Galvenie faktori, kas ir mainīgi projekta ietvaros:

  • Esošais un vēlamais teritorijas reljefs
  • Esošā grunts
  • Ceļa noslogojums- brauktuve (vai paredzams smagais transports), gājēju ietve vai dārza celiņi.
  • Seguma veids - tā veids, krāsa un izmēri.
  • Seguma klājums - bruģakmens seguma sarežģītāki raksti vai vienlaidus klājumi, reljefa augstuma izmaiņas.